Funkcję Diecezjalnego Koordynatora pełni oraz prowadzi tę stronę:

ks. Krzysztof Tomczak MS

e-mail:  UKandPL@gmail.com

tel.: +44 7446 21 00 58